Zing je moerstaal!

Na jarenlang in de meest vreemde talen te hebben gezongen gaat Bianca zich nu werpen op het ... Nederlands! Maar Bianca zou Bianca niet zijn als ze niet ook haar neus zou steken in het Fries, het Gronings, het Rotterdams, en wat er nog meer op haar pad komt!
Kortom: zing je moerstaal! in allerlei varianten op het Nederlands. U hoort nog van ons...

Cubana